Trang chủ » Bài tập cầu vai

Bài tập cầu vai

Xem hướng dẫn chi tiết về các bài tập thể hình cho cơ cầu vai. Học kỹ thuật đúng cho các bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

cau vai Bài tập cầu vai

Bạn có thể tham khảo chương trình tập cơ cầu vai tại:

Sau đây là các bài tập thể hình cho cơ cầu vai.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>