Trang chủ » Bài tập vai

Bài tập vai

Xem hướng dẫn chi tiết về các bài tập thể hình cho cơ vai. Học kỹ thuật đúng cho các bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

tap co vai Bài tập vai

Bạn có thể tham khảo chương trình tập vai tại:

Sau đây là các bài tập thể hình cho cơ vai.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>