Trang chủ » Bài Tập Bắp Tay Trước » Barbell Curls Incline – Cuốn tạ đòn thẳng, ghế nghiêng

Barbell Curls Incline – Cuốn tạ đòn thẳng, ghế nghiêng

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Barbell Curls Incline. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn tạ đòn thẳng, ghế nghiêng này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Nhóm cơ chính: Bắp tay trước
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

1. Nằm trên ghế nghiêng, tay nắm tạ đòn, treo thẳng xuống. Đây là vị trí bắt đầu.

2. Trong khi giữ bắp tay tĩnh, cuốn tạ lên cao đến mức có thể trong khi siết cơ bắp tay trước. Thở ra trong khi thực hiện động tác này. Gợi ý: Chỉ có cẳng tay chuyển động. Không vung tay.

3. Sau khi co một giây, từ từ hạ xuống vị trí bắt đầu trong khi hít vào. Gợi ý: Nhớ đưa tạ xuống hết.

4. Lặp lại động tác cho đến khi đạt được số lần yêu cầu.

Biến thế

Bạn có thể thực hiện bài tập này với thanh tạ E-Z hoặc tạ đôi.

300 1 Barbell Curls Incline   Cuốn tạ đòn thẳng, ghế nghiêng 300 2 Barbell Curls Incline   Cuốn tạ đòn thẳng, ghế nghiêng

 Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>