Trang chủ » Bài Tập Bắp Tay Trước » Cable Preacher Curl – Cuốn cáp Preacher

Cable Preacher Curl – Cuốn cáp Preacher

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Cable Preacher Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn cáp Preacher này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

 • Cơ chính: Bắp tay trước
 • Cơ liên quan: Cánh tay
 • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
 • Cấp: Mới
 • Lực: Kéo

Hướng dẫn

 1. Đặt ghế preacher trước máy kéo cáp.
 2. TKhuỷu tay và cách tay trên đệm ghế preacher.
 3. Tay nắm thanh ngang, duỗi thẳng. Đây là vị trí bắt đầu.
 4. Bắt đầu kéo về phía vai và siết chặt bắp tay trước ở cuối động tác. Thở ra trong khi thực hiện chuyện động này. Giữ một giây ở cuối động tác.
 5. Từ từ hạ xuống vị trí bắt đầu.
 6. Lặp lại cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

cuon ta preacher1 Cable Preacher Curl  Cuốn cáp Preachercuon ta preacher2 Cable Preacher Curl  Cuốn cáp Preacher

Biến thế

 • Bài tập này có thể được thực hiện với tạ đòn, tạ đôi thanh E-Z và dây thun tập thể hình.

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>