Trang chủ » Bài Tập Cẳng Tay » Cable Wrist Curl – Cổ tay cuốn cáp

Cable Wrist Curl – Cổ tay cuốn cáp

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Cable Wrist Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cổ tay cuốn cáp này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Nhóm cơ chính: Cẳng tay
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

1. Đặt ghế phẳng phía trước máy kéo cáp.

2. Dùng tay nắm tay cầm, hẹp hơn vai, lòng bàn tay hướng lên, cẳng tay dựa trên đùi. Cổ tay treo ngay trên gối.

3. Bắt đầu cuốn cổ tay lên và thở ra. Giữ ở vị trí co một giây.

4. Từ từ hạ cổ tay xuống vị trí bắt đầu trong khi hít vào.

5. Cẳng tay luôn cố định, chỉ có cổ tay di chuyển.

6. Lặp lại động tác cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

317 1 Cable Wrist Curl   Cổ tay cuốn cáp317 2 Cable Wrist Curl   Cổ tay cuốn cáp

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn