Trang chủ » Công Cụ » Công cụ tính 1 Rep Max Cho các bài tập

Công cụ tính 1 Rep Max Cho các bài tập

Công cụ tính này dùng để ước lượng 1 REP MAX cho các bài tập của bạn. Nó dùng số lần mà bạn có thể thực hiện một bài tập cho một mức tạ để tính 1 REP MAX. Tất nhiên là không phải lúc nào nó cũng cho con số chính xác. Nhưng nó có thể dùng để làm ước tính ban đầu.

Để sử dụng công cụ, đơn giản là điền trọng lượng tạ vào ô thứ nhất rồi điền số lần vào ô thứ 2.


Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>