Trang chủ » Công Cụ » Công cụ tính khối lượng máu

Công cụ tính khối lượng máu

Khối lượng máu của một người trưởng thành trung bình khoảng 4.7 đến 5 lít, với nữ có lượng máu ít hơn nam. Hãy dùng công cụ phía dưới để ước đoán lượng máu trong cơ thể.


Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>