Trang chủ » Bài Tập Đùi Sau » Glute Ham Raise – Nâng ngược người

Glute Ham Raise – Nâng ngược người

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Glute Ham Raise. Học kỹ thuật đúng cho bài tập nâng ngược người này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Nhóm cơ chính: Đùi sau
  • Nhóm cơ liên quan: Cẳng chân, mông
  • Dạng bài tập: Compound / Phức hợp
  • Cấp: Trung
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

1. Chỉnh dụng cụ cho hợp với bạn. Nằm úp, gối ở ngay sau đệm. Đây là vị trí bắt đầu.

2. Cong người lên bằng cách co gối, giữ thân trên thẳng. Tiếp tục động tác cho tới khi thân dựng đứng.

3. Quay trở lại vị trí ban đầu, khống chế chuyển động.

685 1 Glute Ham Raise   Nâng ngược người 685 2 Glute Ham Raise   Nâng ngược người

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>