Trang chủ » Bài Tập Bắp Tay Trước » Incline Hammer Curl – Nằm dốc cuốn búa

Incline Hammer Curl – Nằm dốc cuốn búa

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Incline Hammer Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập nằm dốc cuốn búa này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Cơ chính: Bắp tay trước
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

  1. Ngồi trên ghế nghiêng với tạ đôi trên tay. Lưng chắc trên ghế. Cho phép tạ đôi treo thẳng bên cạnh, tay nắm trung hòa. Đây là vị trí bắt đầu.
  2. Khởi động chuyển động bằng cách co khuỷu tay, giữ tay trên cố định.
  3. Tiếp tục chuyển lên phía trên, ngưng, rồi từ từ trở lại vị trí bắt đầu.
  4. Lặp lại cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

nam nghieng cuon bua 1 Incline Hammer Curl   Nằm dốc cuốn búa nam nghieng cuon bua 2 Incline Hammer Curl   Nằm dốc cuốn búa

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>