Trang chủ » Bài Tập Bắp Tay Trước » Incline Inner Biceps Curl – Nằm dốc cuốn cơ bắp tay trong

Incline Inner Biceps Curl – Nằm dốc cuốn cơ bắp tay trong

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hìnhIncline Inner Biceps Curl . Học kỹ thuật đúng cho bài tập nằm dốc cuốn cơ bắp tay trong này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Nhóm cơ chính: Bắp tay trước
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới

Hướng dẫn

  1. Giữ tạ đôi trong tay và nằm trên ghế nghiêng.
  2. Tạ đôi ở bên cạnh, tay dang ra và lòng bàn tay hướng ra. Đây là vị trí bắt đầu.
  3. Bây giờ thở ra và cuốn tạ đôi ra phía ngoài và lên trên. Tiếp tục cho tới khi tạ đôi ngang vai.
  4. Ngưng một giây ở phía trên cùng, bắt đầu hít vào và từ từ hạ tạ xuống vị trí bắt đầu với cùng đường chuyển động như khi đưa lên.
  5. Lặp lại cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

nam ghe doc cuon co bap tay trong 1 Incline Inner Biceps Curl   Nằm dốc cuốn cơ bắp tay trong nam ghe doc cuon co bap tay trong 2 Incline Inner Biceps Curl   Nằm dốc cuốn cơ bắp tay trong

Biến thế. Bạn có thể thực hiện bài tập này với cáp hoặc dây tập.

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>