Trang chủ » Bài Tập Cẳng Tay » Palms Down Wrist Curl Over A Bench – Cuốn tạ đòn trên ghế

Palms Down Wrist Curl Over A Bench – Cuốn tạ đòn trên ghế

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Palms Down Wrist Curl Over A Bench. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn tạ đòn trên ghế này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Nhóm cơ chính: Cẳng tay
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

1. Bắt đầu bằng cách để tạ đòn một bên của ghế tập nằm ngang.

2. Quỳ xuống tren hai đầu gối, thân hướng về phía ghế tập.

3. Tay nắm tạ đòn, lòng bàn tay hướng xuống. Đưa tạ lên cho đến khi cẳng tay nằm trên ghế. Cổ tay bạn nên treo ở cạnh ghế.

4. Bắt đầu cuốn cổ tay lên và thở ra.

5. Từ từ hạ cổ tay xuống vị trí bắt đầu và hít vào.

6. Cẳng tay bạn luôn cố định, chỉ có cổ tay chuyển động khi thực hiện động tác này.

7. Lặp lại động tác cho đến khi đạt được động tác yêu cầu.

2 1 Palms Down Wrist Curl Over A Bench   Cuốn tạ đòn trên ghế2 2 Palms Down Wrist Curl Over A Bench   Cuốn tạ đòn trên ghế

Biến thế

1. Có thể thực hiện bài tập bằng cách ngồi xuống, tay đặt trên đùi. Cổ tay treo qua đầu gối và theo cùng chuyển động như trên.

2. Bạn cũng có thể sử dụng tạ đôi.

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn