Trang chủ » Bài Tập Lưng Giữa » Renegade Row – Hít đất chèo tạ

Renegade Row – Hít đất chèo tạ

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Renegade Row. Học kỹ thuật đúng cho bài tập hít đất chèo tạ này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

Tên gọi khác: Commando Row, Row from Plank, Push-up Position Plank Alternating Row

 • Cơ chính: Lưng giữa
 • Cơ liên quan: Bụng, Bắp tay trước, Ngực, Xô, Bắp tay sau
 • Dạng bài tập: Compound / Phức hợp
 • Cấp: Cao
 • Lực: Kéo

Hướng dẫn

 1. Đặt 2 tạ ấm trên sàn, độ rộng ngang vai. Thân trên ngón chân và tay, giống như ở vị trí hít đất, thân thẳng. Sử dụng tay cầm của tạ cấm để đỡ thân trên. Bạn có thể cần dang chân rộng hơn để trợ giúp.
 2. Đẩy một tạ ấm lên sàn, chèo một tạ kia, thu vai phía bên kéo trong khi co khuỷu tay.
 3. Hạ tạ ấm xuống sàn và bắt đầu phía bên kia. Lặp lại cho đến khi đạt được số lần yêu cầu.

hit dat ta am 1 Renegade Row  Hít đất chèo tạ hit dat ta am 2 Renegade Row  Hít đất chèo tạ hit dat ta am 3 Renegade Row  Hít đất chèo tạ hit dat ta am 4 Renegade Row  Hít đất chèo tạ

 

Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>