Trang chủ » Bài Tập Bắp Chân » Standing Dumbbell Calf Raise – Đứng nhón chân với tạ đôi

Standing Dumbbell Calf Raise – Đứng nhón chân với tạ đôi

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Standing Dumbbell Calf Raise. Học kỹ thuật đúng cho bài tập đứng nhón chân với tạ đôi này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Cơ chính: Bắp chân
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Trung
  • Lực: Đẩy

Hướng dẫn

1. Đứng thẳng người, giữ tạ hai bên. Đặt bàn chân trước lên một tấm gỗ cứng trong khi gót chân chạm mặt đất. Đây là vị trí bắt đầu của bạn.

2. Mũi chân hướng thẳng phía trước (mọi phần bằng nhau), phía trong (tập trung vào đầu ngoài) hay ra ngoài (tập trung vào đầu trong). Nâng gót chân ra khỏi mặt đất, thở ra, co cơ bắp đùi sau. Giữ ở vị trí cao nhất trong 1 giây.

3. Hít vào, từ từ hạ gót về vị trí ban đầu.

219 1 Standing Dumbbell Calf Raise   Đứng nhón chân với tạ đôi 219 2 Standing Dumbbell Calf Raise   Đứng nhón chân với tạ đôi

Lưu ý: Khi trở lên mạnh hơn bạn có lẽ cần băng trợ giúp cổ tay (wrist wraps) để tránh tạ rơi ra khỏi tay bạn.

 Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>