Trang chủ » Bài Tập Đùi Sau » Two arm kettlebell swing – Vung tạ ấm hai tay

Two arm kettlebell swing – Vung tạ ấm hai tay

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Two arm kettlebell swing. Học kỹ thuật đúng cho bài tập vung tạ ấm hai tay này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Cơ chính: Đùi sau
  • Cơ liên quan: Bắp chân, Mông, Lưng dưới, Vai
  • Dạng bài tập: Compound / Phức hợp
  • Cấp: Trung
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

  1. Chân bước rộng hơn vai, tạ ấm ở giữa. Tấn xuống, nắm lấy tạ ấm với hai tay, lòng bàn tay hướng xuống.
  2. Kéo tạ ấm lên khỏi sàn bằng cách đứng lên. Ngay lập tức hơi xuống tấn và vung tạ xuống dưới hông. Nhanh chóng vung tạ lên bằng cách thẳng thân trên và chân. Tiếp tục vung tạ xuống rồi vung lên, cao hơn sau mỗi lần.
  3. Kết thúc. Vung tạ trở lại giữ chân. Cho phép tạ vung lên lại nhưng không duỗi hông và đầu gối. Giảm dần độ vung của tạ ấm và đặt lên trên sàn giữa chân như khi bắt đầu.

KBTwoArmSwing Two arm kettlebell swing   Vung tạ ấm hai tay

Cuong Tran (webthehinh.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>