Trang chủ » Bài Tập Bắp Tay Trước » Zottman Curl – Cuốn tạ Zottman

Zottman Curl – Cuốn tạ Zottman

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Zottman Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn tạ Zottman này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

Hướng dẫn

1. Đứng thẳng thân, mỗi tạ một tay duỗi xuống. Cẳng tay gần thân.

2. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Đây là vị trí bắt đầu.

3. Giữ bắp tay không chuyển động, cuốn tạ trong khi siết cơ bắp tay trước và thở ra. Chỉ có cánh tay nên chuyển động. Cổ tay xoay để lòng bàn tay hướng lên. Tiếp tục chuyển động này cho đến khi cơ bắp tay trước co lại hết cỡ và tạ ở ngang vai.

4. Giữ ở vị trí cao nhất một giây trong khi siết cơ bắp tay trước.

5. Trong khi ở vị trí cao nhất xoay cổ tay cho đến khi lòng bàn tay hướng xuống, ngón tay cái cao hơn ngón tay út.

6. Từ từ đưa tạ trở xuống.

7. Khi tạ gần đùi, bắt đầu xoay cổ tay để trở lại vị trí ban đầu (lòng bàn tay hướng vào thân).

8. Lặp lại cho đến khi đạt được số lần yêu cầu.

204 1 Zottman Curl   Cuốn tạ Zottman 204 2 Zottman Curl   Cuốn tạ Zottman 204 3 Zottman Curl   Cuốn tạ Zottman 204 4 Zottman Curl   Cuốn tạ Zottman

 Cuong Tran (webthehinh.com – bodybuilding.com)

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không hiển thị cộng động.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>