Công thức bulking hoàn hảo với MAX ONCông thức bulking hoàn hảo với MAX ON

Xem hướng dẫn chi tiết về các bài tập thể hình tăng cường cơ bắp. Học kỹ thuật đúng cho các bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

Các bài tập thân trên

[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Ngực” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-nguc%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập thể hình cho cơ ngực như hít đất, fly, bench press và pullover.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Xô” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-xo%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập cơ xô như kéo cáp, hít xà, chèo cáp.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Cầu Vai” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fcau-vai%2F||target:%20_blank”]Hướng dẫn về các bài tập cơ xô như nhún vai, kéo tạ, chèo tạ.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Bắp Tay Sau” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-bap-tay-sau%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập cơ bắp tay sau như chống đẩy, kéo cáp ngược.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Lưng Giữa” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-lung-giua%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập cơ lưng giữa như chèo tạ, chèo ngược.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Cổ” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-co%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập cơ cổ như tạ trên đầu.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Bụng” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-bung%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập tập cơ bụng như gập bụng, cờ rồng, leg raise, burpee.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Vai” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-vai%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập tập vai như đẩy tạ, dang cáp, kéo cáp.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Bắp Tay Trước” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-bap-tay-truoc%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập cơ bắp tay trước như cuốn búa, cuốn tạ, cuốn cáp.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Cẳng Tay” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-cang-tay%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập cơ cẳng tay như bước chân tá điền, cuốn tạ.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-ticket” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Lưng Dưới” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-lung-duoi%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập lưng dưới như siêu nhân, ôm bóng, chào buổi sáng.[/bsf-info-box]

Các bài tập thân dưới

[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-bell” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Mông” read_more=”title” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-mong%2F||” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default”]Hướng dẫn chi tiết về các bài tập cơ mông như nhảy rộng, quỳ gối, deadlift.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-bell” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Đùi Sau” read_more=”title” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-dui-sau%2F||” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default”]Hướng dẫn chi tiết về các bài tập cơ đùi clean, vung tạ ấm.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-bell” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Đùi Trước” read_more=”title” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-dui-truoc%2F||” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default”]Hướng dẫn chi tiết về các bài tập cơ đùi trước như squat, deadlift, tấn.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-bell” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Bài Tập Bắp Chân” read_more=”title” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.webthehinh.com%2Fbai-tap-bap-chan%2F||”]Hướng dẫn về các bài tập bắp chuối như nhón chân, tấm đối xứng.[/bsf-info-box]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây