Recent content by teddy1410

  1. T

    nguyên nhân bị hói đầu

    Trị hói đầu là một trong những việc rất khó, tốn thời gian và tâm trí. Ở nam giới, hói đầu thường xảy ra ở giai đoạn mãn dục. Vì thế đàn ông bị hói đầu thường thiếu tự tin, vì quan niệm hói là biểu hiện của sinh lý yếu. Hói đầu có nhiều nguyên nhân: Do yếu tố hormone, do dinh dưỡng, do môi...