zHDz_zDHz

Fat boy

money & physycal
Website
http://webthehinh.com/forums/t19876/
Địa điểm
Hà Nội
Occupation
civil engieneering

Điểm cấp bậc

 1. 60

  Không Thể Tin Được!

  Bạn đã đăng được 5000 bài.
 2. 40

  Cuồng Nhiệt!

  Bạn đã đăng được 2500 bài.
 3. 15

  Tốc Độ Đáng Nể!

  Bạn đã đăng được 500 bài.
 4. 10

  Tiếp Tục Phát Huy!

  Bạn đã đăng được 250 bài.
 5. 7

  Không Thể Ngưng!

  Bạn đã đăng được 100 bài.
 6. 10

  Tôi Ưa Thích Nó

  Bài bạn đăng được 25 lần ưa thích.
 7. 5

  Tiếp Tục Quay Lại

  30 bài đã được đăng. Chắc bạn đã ưa thích anh chị em trên diễn đàn!
 8. 20

  Bạn Nên Đăng Nhiều Hơn Nữa

  Bài đăng của bạn được 250 lần ưa thích.
 9. 15

  Thật Đáng Ưa Thích!

  Bài bạn đăng được 100 lần ưa thích.
 10. 2

  Ai Đó Ưa Thích Bạn

  Ai đó ưa thích một bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng những bài như thế!
 11. 20

  Đam Mê

  1000 bài? Thật đáng nể!
 12. 1

  Bài Đầu Tiên

  Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.