Đồng xanh
Gia nhập
Ưa Thích
179

Bài Trên Trang Cá Nhân Bài Diễn Đàn Thông tin

  • :) thấy cái j của mình nó cũng chuối quá đi mà. Reset lại. Phí thời gian qua rồi
    nghỉ gym cái thì nào là ốm đau, nào là bụng mỡ, nào là đủ thứ chuyện :(
    Trước cơn bão nên mọi thứ mới lặng lại như vậy chăng. Điều gì sẽ đến?
  • Đang tải…
  • Đang tải…