van9797
Gia nhập
Ưa Thích
7

Bài Trên Trang Cá Nhân Bài Diễn Đàn Thông tin

 • Ngày mình tập khoảng 1h, mỗi bài tập 4 hiệp. Vì buổi tập ngực mình tập có ngực thôi nên tập cũng hơi nhiều:
  - đẩy tạ nằm ngang 6 hiệp (cả khởi động)
  - banh tạ ngang 4 h
  - vớt tạ 4h
  - đẩy tạ dốc lên + banh tạ (mỗi cái 4h)
  - đẩy tạ dốc xuống ( cắt ngực ( 4h
  - Xà kép 4h
  - Ép ngực (thích thì tập)
 • Đang tải…
 • Đang tải…