Recent content by Phan Minh

  1. Phan Minh

    Xin mọi người tư vấn về dinh dưỡng (chủ yếu là sữa)!!!

    Bạn ăn như vậy là khá ít rồi bằng chứng là bạn bị giảm cân đó. Bạn vẫn có sức tập là vì uống cafe nhiều (cafe tạo năng lượng) nhưng tất nhiên dùng cf nhiều ko nên đâu bạn (đó là chưa kể cf giờ đủ loại pha tạp). Thêm nữa mình nghĩ thay vì tập khuya sao bạn không dậy sớm để tập. Như vậy tốt hơn đấy.