• Chào b!
    Đợt tháng 7này b có đăng ký học HLV k? mình chưa biết xin giấy giới thiệu ở đâu được. B có làm rồi thì chỉ giúp với nha. Tks nhiều
    Nếu bạn vẫn chỉ làm những việc bạn có thể làm thì bạn sẽ chẳng khác gì ngày hôm qua.
  • Đang tải…
  • Đang tải…