Kết quả tìm kiếm

  1. dicsbrake

    Trên 5 năm tập tại nhà....haizzzz

    Tập tại nhà cả chục năm. lần tập 1 - 2 tháng, 1 ngày tập 4 - 5 ngày nghỉ. nên chỉ có thế... ăn uống bình thường