Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Mỗi ngày em vào gym đều tập ngực, bụng và chân vì tập cái nào thì cái đó nó sẽ lên nhanh, cho em...

    Mỗi ngày em vào gym đều tập ngực, bụng và chân vì tập cái nào thì cái đó nó sẽ lên nhanh, cho em hỏi em tập như vậy có đúng ko?