Kết quả tìm kiếm

  1. Huỳnh Long

    2-3 năm [30 ngày] tập VAI hiệu quả cùng với Long.

    Đơn giản, dễ áp dụng cho các bạn mới, cùng Long hoàn thiện kỹ thuật để sở hữu một bờ vai đẹp tròn nhé. Tuần 1 với người mới sẽ chưa có những bài tác dụng nhiều vào phần vai sâu, cứ từ từ:).
  2. Huỳnh Long

    2-3 năm [30 ngày] tập LƯNG hiệu quả cùng với Long.

    Clip hướng dẫn tập luyện cơ bản nhóm cơ LƯNG trong chương trình 30 ngày tập luyện cùng với Long. Các bài tập được sắp xếp và hướng dẫn khoa học nhất để bạn có thể hoàn thành trong 45 phút tập luyện với người mới tập nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất bằng phương pháp đơn giản nhất.:):):).