Kết quả tìm kiếm

  1. corgi

    có thể thay BP bằng dumbel BP được không?

    mình tập được 6 tháng.có ngỉ khoảng thời gian hết 4 tháng(tổng cộng từ lúc tập tới h là 10 tháng).nhưng bài BP mình chỉ đẩy được 30kg(chưa tính đòn).khi đẩy thì vai cảm giác vai rất khó khăn,yếu yếu thế nào đó.mình có thử tập bằng dumbel tới nay khoảng 1 tháng hơn thì mình đẩy được 28kg 8 cái...