Nhờ AE kiểm tra giùm kỹ thuật Squat tập ở nhà

#2
Sai rồi bạn, đầu gối hướng ra trước quá nhiều, xuống chưa đủ sâu. Chưa dùng lực vào mông và đùi sau nhiều.