(VIDEO)NHỮNG NGƯỜI MẪU THỂ HÌNH ĐẸP NHẤT VIỆT NAM.