Tìm phòng gym ở Thủ Đức

#1
Mình ở gần SPKT, có dạo quanh vài phòng ở khu vực này.

- CLB Thanh niên đối diện KTX CĐ Xây dựng trên đường số 6 thì không có rack squat. (có mỗi cái dàn mà 2 bên có 2 thanh trượt người ta hay tập vai ở đó, mình không biết gọi là dàn gì).

- iSport Gym Club cũng không có rack squat, và tạ thì đơn vị nhỏ nhất là 2.5kg (mỗi lần lên tạ là lên 5kg 1 lần).

- Sông Đà trên hoàng diệu 2 thì chật quá nên mỗi lần deadlift rất khó do vướng người đi qua đi lại.

Mọi người có phòng nào rộng rãi 1 chút, có rack để squat và đủ tạ (2kg,3kg,5kg...) thì giới thiệu mình với.
Cảm ơn tất cả mọi người.