Xin mấy a giúp e với ạ

#1
Mấy a đẹp trai cho e xin lịch tập để có body đẹp với ạ và xin chỉ giúp e với ạ thân hình e hơi xệ xin được mấy a chỉ giáo để tập có hiệu quả hơn ngực e nó hơn nhọn nhìn như gái mới dậy thì vậy IMG_0186.JPG IMG_0187.JPG IMG_0188.JPG IMG_0189.JPG