Lâu rồi ko tập hít đất bây giờ tập lại thì em lại bị đau cơ tay trên kiểu giống như này :((