Tìm bạn chỉ tập calis tại Bình Tân. Ngã 4 bốn xã

#1
Mình muốn tập bộ môn này. Có bạn nào hoặc team nào gần khu vực ngã 4 bốn xa, chỉ mình tập chung với. Thanks