1-2 năm NHẬT KÝ LÔT XÁC THÀNH 6 MÚI SAU 90 NGÀY TẬP GYM - LAM VINI (video tạo động lực)

TEN GI

  • LAM

    Votes: 0 0.0%
  • vINI

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0
#1
Hành trình lột xác thành 6 múi sau 90 của mình. Mình có làm 1 video tạo động lực cho mọi người luôn hehe


Chào mọi người! Video này nói về quá trình 3 tháng tập luyện gym của Lam Vini. Sau 3 tháng luyện tập, Lam Vini không chỉ thay đổi về ngoại hình mà quan trọng hơn là Lam Vini học được cách thức để đạt được mục tiêu đề ra. Nếu bạn có niềm tin, có nghị lực, và quyết tâm thực hiên mục tiêu ấy, nó sẽ trở thành hiện thực.
anh 3.jpg
anh 4.JPG