Giảm cân nhưng vẫn muốn ăn các bạn à. thịt nướng !!