Cần nhượng lại thẻ tập12 tháng Club24h Trần Hưng Đạo

#1
Mình có thẻ tập còn khoảng 12 tháng bên Club24h Trần Hưng Đạo ai có nhu cầu mình để lại giá yêu thương vô cùng nhe! Do mình đổi chổ ở không tiện tập tiếp bên đó! Ai cần liên hệ mình nhe 0979004900