chiều cao trung bình bọn trẻ bây giờ?

#1
Chỗ các bác bọn học sinh c3 bây giờ có cao lắm k và cao tầm bao nhiêu nhỉ?Chỗ em bọn nó bây giờ to với cao lắm trung bình toàn m7.
 
#2
Hôm bữa mình đi đón thằng em ở cổng trường. Mình cao 1m7 , để ý thấy vẫn có nhiều thằng thấp hơn nhưng thấp hơn rất ít. Còn cũng có khá nhiều thằng cao hơn nhưng cũng không phải cao hơn quá nhiều. Mấy thằng cao hơn nhiều >1m8 thì chỉ tầm chục thằng đổ lại. Ước tính thì 50% là 1m68-1m72, 20% 1m65 đổ lại, 28% trên m72 và chắc tầm 2% trên m8. Thằng thấp nhất tầm gần m6 còn thằng cao nhất mình gặp hôm đó tầm m85.