Low carb Giảm 20kg trong 4 tháng

#94
Hết tuần 19 - 61 kg - tổng cộng 11 kg sau 19 tuần

hôm nay em đi tập cardio lại , đốt được 500 calories

em quyết tâm tập luyện và ăn uống đàng hoàng lại để giảm đến 55 kg

mọi người cùng cố gắng nha