Xà đơn

#1
Mình muốn làm một cái xà đơn như trong hình nhưng mình không biết cái để kết nối cột với thanh ngang lại với nhau gọi la gì? Mọi người ai có rành về khoản này giúp mình với.
Còn nếu mình hàn xà đơn vào thân của cột thì có chắc chắn không.\?
Xin cám ơn
 

Attachments