1 Năm 3 tháng... ai rảnh vào chơi :v

đag muốn lên cân mà khổ nổi lại sợ lên cả mỡ nên hạn chế tinh bột.Chỉ nạp protein từ thịt bò gà trứng vậy có đủ nhỉ?. muốn bulk mà lười siết quá nên cứ để lên từ từ :(
cách lên cơ đấy cũng tốt nếu bạn muốn giữ body fat thấp. nhưng lên cơ chậm lắm. bulk lên cả mỡ là cách lên cơ nhanh nhất. ^^ nếu đang có 6 múi thì nên đẻ mùa đông bulk :))