1 năm 1 tháng và đang bulking.

thời gian ngắn như vậy mà được như thế là quá đẹp, cho anh hỏi là dinh dưỡng em theo phương pháp nào vậy, ngày ăn 4-6 bữa hay ít hơn, tập nặng trong mỗi bài tập hay là tập vừa đủ sức thôi.:cool::cool::cool: