1-2 năm tập thể hình bằng bạn gái =))

mà mình muốn hỏi thớt là bài cuối clip ấy cầm vào quả tạ lên dễ hơn hay để bàn tay trực tiếp xuống đất dễ hơn