1-2 năm tập luyện điên cuồng =)) tự PR cho bản thân