mấy ae cùng tập so sánh

#12
Các bác nên tập thêm cầu vai nữa, nhất là bác quần đen cầu vai không có, vai trước cũng không có nên nhìn ngực bị xệ xệ đó. Nói chung là NGON !