Woman fitness star

#1
Họ là những người phụ nữ bình thường, thần tượng, là huấn luyện viên, là người mẫu, vận động viên chuyên nghiệp tại các nước có phong trào gym phát triển. Có thể họ tập môn họ hàng của gym và cử tạ là crossfit. Không quan trọng là tập môn nào, quan trọng là cách sống đầy năng lượng, healthy đúng không! Họ đã thay đổi chính cuộc đời mình