Wilks calculator - ae tập strength vào thử xem

#63
71Kg. Squat 146Kg, Deadlift 138Kg, BP 112Kg - 293.594.
Deadlift còn yếu hơn Squat, được cái BP kéo lại vì hồi đầu đi tập BP chăm vãi.
 
#67
Lâu rồi mới vào lại WTH. Nhớ lúc trước còn tập Strength BW 65kg, Squat 140, Deadlift 160, Benchpress 110 (1RM). Tính ra cũng được 326.032. Giờ chuyển sang tập Yoga luôn rồi, thỉnh thoảng cũng có kết hợp với Calis để giữ cơ.