2-3 năm giao lưu với a e ở diễn đàn

#26
Hihi nói ra thì phản cảm chứ mẫu người đàn ông của mình là như a này, to, múp, mạnh mẽ.. haiz :( chúc a có cơ đẹp