Công cụ tính 1 Rep Max Cho các bài tập

Công cụ tính này dùng để ước lượng 1 REP MAX cho các bài tập của bạn. Nó dùng số lần mà bạn có thể thực hiện một bài tập cho một mức tạ để tính 1 REP MAX. Tất nhiên là không phải lúc nào nó cũng cho con số chính xác. Nhưng nó có thể dùng để làm ước tính ban đầu.

Để sử dụng công cụ, đơn giản là điền trọng lượng tạ vào ô thứ nhất rồi điền số lần vào ô thứ 2.

Đăng Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị.