Công cụ tính chỉ số BMI

Chỉ số BMI là gì?

Chỉ số BMI là một số liệu được tính dựa trên cân nặng và chiều cao của một người. Nó được sử dụng để đưa ra ước đoán một người đang ở trạng thái dưới, trên, hoặc ở mức cân nặng lý tưởng cho chiều cao của họ. Chỉ số BMI hữu ích vì nếu bạn ở ngoài phạm vi cân nặng lý tưởng bạn sẽ có nguy cơ về bệnh tật cao hơn.

Tính chỉ số BMI thế nào?

Bạn điền chiều cao và cân nặng vào công cụ phía dưới để tính ra chỉ số BMI.

 

Tra bảng dưới để biết thông tin.

Phân mục Chỉ số BMI – kg/m2
Nhẹ cân < 18.5
Phạm vi bình thường 18.5 – 22.9
Cân nặng cao – nguy cơ 23.0 – 24.9
Cân nặng cao – béo trung bình 25.0 – 29.9
Cân nặng cao – Rất béo ≥ 30.0

Cuong Tran (webthehinh.com)

Đăng Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị.