Công cụ tính khối lượng máu

Khối lượng máu của một người trưởng thành trung bình khoảng 4.7 đến 5 lít, với nữ có lượng máu ít hơn nam. Hãy dùng công cụ phía dưới để ước đoán lượng máu trong cơ thể.

Đăng Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị.