Plank – Bài tập đo sàn

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Plank. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Cơ chính: Bụng
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Cố định

Hướng dẫn

Nằm sấp trên mặt đất, trọng lượng trên mũi chân và cánh tay. Tay co và đặt dưới vai.
Giữ thân thẳng mọi lúc và giữ vị trí này càng lâu càng tốt. Để tăng độ khó, chân hoặc tay có thể nhấc lên.

san_1san_2

Đăng Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị.